Organització interna

Cap de colla: Jordi Moreno
President: Miquel Bernadí
Sots-cap de colla: Mireia Prat
Vicepresident: Pau Mestre
Secretària: Berta Tudó
Tresorer: David Riba

Vocals:
Adela Majoral (responsable Àrea Social)
Natàlia Giralt
Carles Gil
Rita Bordera
Carmen Garrido
Jofre Morera
Pilar Grau
Marc Soler (responsable Àrea Comunicació)
Aina Morera (responsable Àrea Equitat i Valors Socials)
Guillermo Prieto (responsable Àrea Econòmica)
Isaac Gual
Juan Caro
Jordi Carulla
Maria Claramunt (responsable Àrea Grallers i tabalers)

Àrees de la Junta Directiva

Àrea Social: encarregada de l'organització de les diferents activitats socials de la colla.
Àrea Econòmica: encarregada de la comptabilitat i finances de la colla.
Àrea Processos i Persones: inclou els equips de Benvinguda, Punt d'Informació, Manteniment Web, Pinyes.cat, Empreses Col·laboradores i Protectors i Socis.
Àrea Actuacions
Àrea Local:
 inclou els equips de Gestió, Manteniment, Xarxa, Neteja i Audiovisual.
Àrea Comunicació: encarregada de les campanyes promocionals, xarxes socials, premsa, comunicació interna i fotografia i vídeo.
Àrea Gralles i tabals
Àrea Material
Àrea d’Equitat i Valors Socials

Cap de colla: Jordi Moreno
Sots-Cap de Colla: Mireia Prat

Equip de pinyes i folres:
Marc Custodi i Carles Meda (caps)
Helena Aparici
Basili Solà
Jaume Pané
Berta Rizo
Aina Morera
Toni Guix
Albert Duran

Equip de troncs:
Mireia Prat (cap)
Jordi Moreno
Jordi Pomés

Equip de canalla:
Laura Just (cap)
Ona Torras
Maria Campos
Oriol Bertran
Oriol Sanromà
Carles Costa
Martí Farrés