Organització interna

Cap de colla: Jordi Moreno
President: Oriol Solà
Segon cap de colla: Mireia Prat
Vicepresident: Guillermo Prieto (Willy)
Secretària: Helena Aparisi
Tresorer: Pau Corcelles

Vocals:
Miquel Grifé
Joan Ponsà (Llangu)
Maria Claramunt
David Riba (Pipeta)
Natàlia Giralt
Jordi Casajuana (Gorka)
Juan Caro
Isaac Gual
Marc Soler
Aida Sanfeliu
Carmen Garrido
Jordi Carulla

Àrees de la Junta Directiva

Àrea Social: encarregada de l'organització de les diferents activitats socials de la colla.
Àrea Econòmica: encarregada de la comptabilitat i finances de la colla.
Àrea Processos i Persones: inclou els equips de Benvinguda, Punt d'Informació, Manteniment Web, Pinyes.cat, Empreses Col·laboradores i Protectors i Socis.
Àrea Actuacions
Àrea Local: inclou els equips de Gestió, Manteniment, Xarxa, Neteja i Audiovisual.
Àrea Comunicació: encarregada de les campanyes promocionals, xarxes socials, premsa, comunicació interna i fotografia i vídeo.
Àrea Gralles
Àrea Material
Comissió Feminista

Cap de colla: Jordi Moreno
Segon cap de colla: Mireia Prat

Cap de pinyes: Marc Custodi
Equip de pinyes: 
Jordi Còdol
Miquel Grifé
Berta Tudó
Pau Mestre
Aina Morera
Helena Aparisi

Cap de folres: Carles Meda
Equip de folres: 
Miquel Bernadí
Jaume Pané
Basili Solà
Berta Rizo

Cap de troncs: Mireia Prat
Equip de troncs:
Jordi Moreno
Jordi Pomés

Cap de canalla: Laura Just
Equip de canalla:
Oriol Bertran
Anna Cos
Martí Farrés
Carles Costa
Ona Torras
Maria Campos